Bloc del professorat

Durada 1h a l'aula

Formació inicial al professorat

Després d’una presentació de les educadores i del professorat, es proposa dur a terme una activitat que evidenciï les diferències entre aquelles economies que prioritzen el creixement i guany monetari davant de les que avantposen la vida i el medi ambient. Tot seguit, i a través d’un fragment d’entrevista realitzada a la Yayo Herrero, es fa una introducció a conceptes centrals del projecte com són: l’ecodependència, l’interdependència, la vulnerabilitat i les cures. S’analitza les intervencions de l’entrevista i es passa a presentar una proposta per treballar aquests conceptes a l’aula, les composicions. Es donen pautes al professorat per aplicar aquesta tècnica a la seva pràctica docent i si es disposa de temps i material es desenvolupa l’activitat també amb les docents presents.

Idea força

L’ecofeminisme pot ser una resposta a la situació d’emergència social i climàtica.

Conceptes claus

Interdependència, ecodependència, vulnerabilitat, cures.

Objectius

 • Repensar els models econòmics i socials posant la vida al centre.
 • Apropar recursos i context sobre l’ecofemisme.

Dinàmica

PRIMERA PART

Activació de coneixements previs (5’)

Presentació. Es presenta Akwaba i les docents participants

SEGONA PART

Contrastos (35’)

Les targetes i les economies. Anàlisi d’activitats econòmiques segons diferents criteris i la divisió sexual del treball.

Vídeo introductori. Fragment que introdueix conceptes de l’ecofeminisme.

TERCERA PART

Avaluació (20’)

Introducció de conceptes. Tècniques artístiques per treballar els conceptes esmentats de manera inclusiva.

Material Educadora

Pòster de la campanya, retoladors, material per realitzar les composicions (opcional), vídeo “Yayo Herrero: Aprendre a viure movent-nos molt menys és absolutament crucial” descarregat.

Requisits Tècnics

Aula polivalent perquè es pugui fer espai movent cadires i taules quan calgui.

Ordinador, projector i reproductor d’àudio.

1. Activació de coneixements previs (5’)

1a. Presentació (5’)

En la mesura que el professorat i les educadores i l’entitat hagin treballat prèviament es desenvolupa més o menys la presentació:

 1. EQUIP

  Les educadores es presenten i expliquen la seva vinculació amb la campanya Fem Eco.
  És possible que també participin d’espais de reflexió les famílies i personal no docent del centre educatiu en els centres educatius que ho vulguin.

 2. AKWABA
  • La Fundació Akwaba és una ONG ubicada a l’Hospitalet de Llobregat, al carrer Llobregat, 145 del barri de la Torrassa. Des de la formació es promou la participació i la coresponsabilitat. Aquests aspectes es treballen en les tres àrees de l’entitat:
   1. Acollida (de les persones nouvingudes) i Formació (cursos de castellà, preparació examen nacionalitat, cursos laborals…).
   2. Punt Òmnia (desenvolupament d’habilitats informàtiques i comunitàries).
   3. Educació per a la Justícia Global (formacions puntuals i també de llarga durada). Des de l’àrea d’EpJG es realitzen tallers com aquest per assolir un món més just on totes les persones tinguin els drets humans coberts.
  • Akwaba vol dir “benvinguts i benvingudes“ en la llengua baule de la Costa d’Ivori, ja que la Fundació es va iniciar l’any 1992 al districte de Collblanc – La Torrassa amb una acció humanitària amb la població d’aquell país (el 6 de maig de 1992 es van enviar 6 tones de recursos). Actualment la part de Cooperació Internacional ja no existeix i es realitzen accions a nivell local a través de les 3 àrees que s’han esmentat anteriorment.
 3. CAMPANYA
  • En quin moment es troba la campanya Fem Eco al centre educatiu.
  • Justificació de la campanya Fem Eco, destacant la necessitat d’introduir l’ecofeminisme a l’educació així com a resposta per afrontar la situació d’emergència social i climàtica.
 4. CARTELL DE LA CAMPANYA

  Es mostra el cartell de la campanya Fem Eco.

 5. PROFESSORAT

  Es dóna la paraula al professorat, perquè comparteixin: nom, assignatures/espais amb l’alumnat i relació amb el Fem Eco.

2. Contrastos (35’)

2a. Les targetes i les economies (15’)

Com a activitat introductòria fem una activitat per grups que ens ajudi a situar algunes idees que hi ha darrere del Fem Eco. Així doncs, es desenvolupa l’activitat de “Les targetes i les economies” que podeu trobar al Mòdul 2 de secundària i els corresponents annexes.

Un cop realitzada l’activitat les educadores donen èmfasi als valors de la societat actual, la desconnexió natura/cultura, la divisió sexual del treball (i les conseqüents desigualtats de gènere en sectors productius).

2b. Vídeo introductori (20’)

Es visualitza el vídeo titulat: “Yayo Herrero: “Aprendre a viure movent-nos molt menys és absolutament crucial” – Planta Baixa”. En aquest vídeo l’activista ecofeminista (antropòloga, enginyera agrícola, educadora social, professora i investigadora) dibuixa unes línies per intentar construir uns models econòmics i socials més adaptats a les necessitats de les persones i del planeta.

Cal esmentar al professorat que aquest vídeo es va realitzar just després del confinament més estricte que vam patir arran de la pandèmia (al març del 2020), i que les reflexions que s’escolten estan emmarcades també en aquest context (encara que segurament es mantinguin vigents).

Un cop el professorat ha vist el vídeo s’analitza seguint els següents punts:

 • Què us ha semblat? Hi havíeu pensat mai abans sobre els aspectes dels quals parla?
 • Durant el vídeo, i concretament al minut 5.20, s’esmenta com aquesta pandèmia i crisi sanitària a conduït a moltes persones a emmalaltir i fins i tot morir. Creieu que aquesta crisi ens ha fet més conscients de la pròpia vulnerabilitat? També a l’alumnat? Què heu observat?
 • Tot seguit al vídeo s’esmenta la necessitat d’un canvi de paradigma, de model econòmic i social, i al minut 7 la Yayo Herrero comenta que existeix una altra forma d’organitzar l’economia que passa per “repartir les obligacions i les cures”. Sabeu que són les cures? Quines creieu que són les tasques de cures?
 • Finalment, al minut 8, la mateixa activista diu “s’ha construït una economia i una política que dóna l’esquena al fet que som ecodependents i que siguem també éssers interdependents.” Sabeu a què fan referència aquests conceptes?

3. Avaluació (20’)

3a. Introducció de conceptes (20’)

Com s’ha pogut veure al llarg dels mòduls formatius realitzats amb l’alumnat al Fem Eco destaquem diversos conceptes. Quatre que en podríem destacar, com ja s’han esmentat durant el vídeo anterior, són: Ecodependència, Interdependència, Vulnerabilitat i Cures.

Durant el projecte treballem aquests conceptes en diverses activitats, però l’activitat que els dóna protagonisme i en el que s’anomenen i defineixen és l’activitat de Composicions (activitat 2b de l’Espai de Reflexió I).

Si es disposa de temps i del material necessari es pot desenvolupar aquesta activitat amb el professorat, ja que el nivell de l’activitat el determinen les pròpies participants amb les seves composicions.

En cas de no disposar de temps per fer-ho es presenten alguns exemples:

Composició sobre Ecodependència de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat de Barcelona
Composició sobre Cures de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Eduard Fontserè de l’Hospitalet de Llobregat
Composició sobre Vulnerabilitat de l’alumnat de 5è de l’Escola Cèsar August de Tarragona

Per aprofundir en els conceptes esmentats es poden llegir els punts 3 i 4 del marc conceptual.

Un cop presentades les imatges es comenta al professorat com van desenvolupar-se aquestes sessions. Des d’Akwaba hem apostat per fomentar les activitats creatives en aquest projecte, ja que creiem que és una manera d’expressar-se inclusiva i útil per aprendre i aprofundir en conceptes.

Convidem al professorat a utilitzar-la en les matèries i temàtiques que trobin oportunes, ja que creiem que és una activitat extrapolable a altres contextos educatius. Sí que és cert que nosaltres hem establert una relació entre parlar de conceptes relacionats amb la natura i fer-ho a través d’elements naturals (pedres, fulles, llavors) així com d’altres materials reutilitzats o reciclats.

Lliurem doncs al professorat les pautes per a les composicions que ens va facilitar l’entitat Creart:

 • Compondre és distribuir una sèrie d’elements en un “espai compositiu”, ja sigui bidimensional (paper, llenç, fotografia) o tridimensional (habitació, aparador, jardí). El lloc que ocupa cada element en l’espai compositiu és important i aporta càrrega i contingut simbòlic:
  • Un element situat en el centre de la composició, transmet immobilitat, quietud, elegància, poder. Aquest és el lloc més destacat de la composició.
  • Un element situat a la dreta o esquerra del centre, transmet la sensació de moviment i dinamisme: l’element s’ha desplaçat, ja no està quiet, juga, es mou, és inquiet…
  • Un element situat al límit del camp compositiu transmet tensió i inquietud.
  • Un element situat en la zona alta de la composició transmet lleugeresa, l’element no pesa. És el lloc dels somnis, les idees, l’eteri, el diví, l’inassolible…
  • Un element situat en la zona inferior de la composició transmet pesadesa. És el lloc del terrenal, el segur, l’estable, l’inamovible, el palpable, el real…
 • Les normes compositives estan condicionades per aspectes culturals, com la direcció de lectura: d’esquerra a dreta (en la cultura occidental). Aquesta lectura proporciona índexs de temps:
  • La zona de l’esquerra, on comencem a llegir, pertany al passat: és el lloc dels records, la nostàlgia, l’enyorança, el perdut, el vell…
  • La zona de la dreta, cap a on es dirigeix la nostra lectura, pertany al futur: és el lloc del que ha de venir, les expectatives, l’inesperat, la sorpresa, el nou…